Vọng Thu

image

Cho tôi gọi một ngày thôi tàn tạ

Chiều thu bay giăng cả lối u hoài

Mộng của lòng hay mộng của trùng khơi

Trên bến vắng, con thuyền mời khách lạ

Cho tôi gọi một đời thôi tàn tạ

Kiếp phiều du, gượng gạ giữa trăm năm

Lối đi xưa thăm thẳm biệt mây ngàn

Động trên lá một chút đời hiện khởi

Cho tôi gọi cuộc đăng trình muôn thuở

Đến đi rồi bở ngở kiếp phù sinh

Chiều điêu linh văng vẳng tự thiên ngàn

Chân uất hận với cung đần máu lửa.

Cho tôi gọi người day dưa lử thứ

Ôm cuộc đời ngút tận kiếp đi hoang

Rưng rưng gữa bao hoàng hôn chiều tím

Cũng thôi đành tắt lịm thuở ban sơ.

Vạn Hạnh ngày 31/3/2015