Tô canh lạnh lẽo nước trong veo

Tô canh lạnh lẽo nước trong veo.

Vài lát hành tây bé tẻo teo.

Nước chấm gọi là hơi gợn tí.

Thịt kho thái mỏng gió bay vèo.