Sách Những Cách Tuyệt Diệu Để Gia Đình Êm Ấm tác giả Judy Ford

Đọc và download Những Cách Tuyệt Diệu Để Gia Đình Êm Ấm bản pdf epub miễn phí online

“Cuộc sống gia đình là một cuộc hành trình của tình yêu, của sự tự khám phá, hy sinh và tôn vinh. Nó không phải là một chuyến đi nhanh chóng và dễ dàng, nhưng sẽ mang lại cho bạn niềm vui vô biên”

Bằng những lời khuyên, Judy Ford giúp bạn trong việc nuôi dạy con cái, vượt qua cuộc ly hôn và “sửa chữa” những gia đình tan vỡ. Bà cũng muốn nói với bạn rằng với tấm lòng và hy vọng đủ đầy, tất cả chúng ta đều có thể xây dựng nên những gia đình hạnh phúc và lành mạnh.

Mục lục:

Giúp đỡ lẫn nhau

Tạo một bến cảng an toàn

Hoàn toàn tự nguyện

Tôn vinh lẫn nhau

Cư xử thân thiện

Hãy vui vẻ

Hãy yêu mến lẫn nhau

Điều chỉnh thái độ khi cần

và nhận nhiều ưu đãi!