Phản Tỉnh

image

Có bữa xà quần quên chính ta
Phiêu linh ngày tháng khắp Ta bà
Giựt mình, chuông điểm vang đầu ngõ
Dấu cũ cùng ta trở lại nhà.
Có bữa tươi cười chẳng nói năng
Tưởng lòng bình thản giữa lăng xăng
Dè đâu chút gió khen chê thổi
Sóng gợn tâm tư nỗi nhập nhằng.
Có bữa tiếng đời gõ thật yên
Buồn vui vinh nhục rớt điềm nhiên
Vào ra sâu chậm từng hơi thở
Hạnh phúc ngay đây giữa não phiền!
Tâm Chơn
Hoa Kỳ, ngày Lễ Tạ ơn 2013