Nói Với Em

image

Em tôi còn nhỏ lắm ai ơi !

Chưa hiểu vô minh của biển đời

Mải miết rong chơi theo chúng bạn

Ngã mạn kiêu kỳ thật khó coi

Em tôi còn nhỏ lắm ai ơi !

Sắc dục đam mê cuốn em rồi

Ơn cha nghĩa mẹ em còn nhớ

Cớ sao đã vội quên bao lời

Đôi lời nhắn gửi đến em tôi

Biển trần gian khổ lắm em ơi

Đừng để vô minh che phủ lấp

Sóng gió cuộc đời bạc như vôi

Đời giả tạm được mấy khi vui

Ảo ảo hư hư chỉ tạm thời

Hạnh phúc không chi là vĩnh cửu

Chỉ có tu hành mới nguồn vui

Noi gương Thích ca em hãy nhớ

Thiểu dục, tri túc là nguồn cơ

Mau mau giải thoát kiếp luân hồi

Đừng để đạo đời mãi cút côi.