Những câu danh ngôn hay và ý nghĩa (Phần 1)

Giáo dục nhằm dạy con người yêu thích điều phải, và học làm điều phải hơn là nhằm bắt con người làm điều phải.

Monmarson

Ghen ghét thường gây tai họa cho bản thân hơn là cho người bị ghen ghét.

Alexandre Dumas

Đừng để đến ngày mai những việc gì anh có thể làm hôm nay.

Lord Chesterfield

Đời là một hài kịch đối với những người hay suy nghĩ và là một bi kịch đối với những người đa cảm.

Khuyết danh

Đời là cuộc đấu tranh liên tục; nó luôn được cải biên với nhưng khó khăn mới. Và chúng ta sẽ chiến thắng nhưng bao giờ cũng phải trải giá.

Mirko Gomex

Điều quan trọng không phải chúng ta sống được bao lâu mà chúng ta phải sống như thế nào.

Bailey

Dám và thử thánh là những trận chiến. Nếu bạn thua một lần, hai lần hoặc nhiều lần nữa, bạn háy giao chiến lại rồi sẽ được lúc bạn toàn thắng.

Epictete