Mây Trắng Ngoài Song

 

Mây Trắng Ngoài Song

Thích Tánh Tuệ

Cho dù mạnh mẽ đến đâu

Cũng có khi ta mềm yếu

Một lời lân mẫn trao nhau..

Vực dậy niềm tin kỳ diệu.

Sẽ có lúc hồn vắng thiếu

Dù ngồi trên đỉnh thành công

Hạnh phúc là Thương, là Hiểu

Nên cần chia sẻ, cảm thông..

Hôm nao sống ngày nhung lụa

Khối kẻ một chiều trắng tay

Chẳng thiết ghì ôm cái của..

Đâu tiếc khi đời đổi thay!

Phút trước, cười vui hỉ hạ

Giờ sau, lả chả giọt hồng

Chuyện bình thường, đâu có lạ!

Thành, bại đó là.. hư không..

Điệu sống thăng trầm muôn thuở

Bên đời những phút lặng yên

Mắt từ hòa- Tâm rộng mở

Một ngày sống đã vô biên…

Sáng nay bình minh nắng đẹp

Vừa qua một cơn bão lòng.

Khi buồn đừng nên khép cửa

Ơ kìa! mây trắng ngoài song…

Như Nhiên