Chồng thì uống rượu li bi cả ngày

Con thì đói khóc như ri,

Chồng thì uống rượu li bi cả ngày.

Đem tiền mua lấy cái say,

Hơi men giở giọng bầy nhầy bên tai.

Bữa hôm cùng với bữa mai,

Cua rang ốc nước kéo dài thâu canh.

Xương rồng lá lốt lá chanh,

Rau thơm rau húng tỏi hành chắt chiu.

Trách ai không nghĩ một điều.

Vợ con nheo nhóc nỡ liều uống sao.

Số cô chẳng giàu thì nghèo,

Ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà.