Cha con vui thú nước non quê người

Con ơi con nín đi con,

Cha con vui thú nước non quê người.

Đôi nơi kẻ khóc người cười.

Chẳng qua thân mẹ như đời bờn lơn.