Cao su đi dễ khó về

Cao su đi dễ khó về,

Khi đi mất vợ khi về mất con.

Cao su đi dễ khó về,

Khi đi trai trẻ, khi về bủng beo.