Cá lên khỏi nước cá khô

Cá lên khỏi nước cá khô,

Làm thân con gái lõa lồ ai khen.