Chẳng học lấy đâu biết chữ

Chẳng học lấy đâu biết chữ.

Chẳng giậm thì thuyển chẳng đi

Chẳng giậm thì thuyển chẳng đi, Giậm ra ván nát thuyền thì long đanh.

Chẳng được ăn, thì đạp đổ

Chẳng được ăn, thì đạp đổ.

Cơm cha áo mẹ

Cơm cha áo mẹ ăn chơi, Bưng bát cơm người, đổ bát mồ hôi.

Cốc mò, cò xơi

Cốc mò, cò xơi.

Có tiền buôn Đông

Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.

Cò kiếm cò nốc

Cò kiếm cò nốc, cốc kiếm cốc ăn.

Có của chia của

Có của chia của, không có của chia nợ.

Có cha có mẹ thì hơn

Có cha có mẹ thì hơn Không cha không mẹ như đờn đứt dây.

Chuyện khôi hài

Thế gian lắm chuyện khôi hài, Hễ ăn được cá tính bài bỏ nơm.

Chồng thì uống rượu li bi cả ngày

Con thì đói khóc như ri, Chồng thì uống rượu li bi cả ngày. Đem tiền mua lấy cái say, Hơi men giở giọng bầy nhầy bên tai. Bữa hôm cùng với bữa mai, Cua rang ốc nước kéo dài thâu canh. Xương rồng lá lốt lá chanh, Rau thơm rau húng tỏi hành chắt […]

Chồng già vợ trẻ là tiên

Chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ là duyên nợ nần.

Chồng em vì nước hy sinh

Chồng em vì nước hy sinh, Cánh tay mất nửa, mối tình còn nguyên.

Chồng cô, vợ cậu, chồng dì

Chồng cô, vợ cậu, chồng dì, Trong ba người ấy chết thì không tang.

Chín đụn chẳng coi, một nồi chẳng có

Chín đụn chẳng coi, một nồi chẳng có.

Chiến tranh tiếp đạn về khuya

Chiến tranh tiếp đạn về khuya, Mấy cô thanh nữ cười đùa râm ran. Đường lên phía trước rộn ràng, Tạm dừng mười phút nghỉ chân bên đường. Các cô tìm bạn đồng hương, Đâu đây một góc chiến trường xôn xao. Ai ngờ bà cháu gặp nhau, Bao năm xa cách nghẹn ngào, sướng […]

Chị em nắm nem ba đồng

Chị em nắm nem ba đồng, Muốn ăn thì trả sáu đồng mà ăn.

Chỉ biết véo người

Chỉ biết véo người, hễ người véo trả rụng rời tay chân.

Chèo xuôi mát mái

Chèo xuôi mát mái.

Chẳng có mối tối nằm không

Đẹp như rối, chẳng có mối tối nằm không.