Bóng mát cho con

image

Trời sinh ra ta kiếp cây tùng

Xanh thẳm giữa trời màu trong

Mây ngàn gió núi liu riu hát

Ngọt ngào đâu đó tiếng rừng thông.

Sương phủ ban mai trưa nắng đổ

Chiều nhè nhẹ gió tối rét căm

Tuyết phủ chưa tan lốc lại đến

Ngọn cành quịt xuống đứng vụt lên.

Con có biết chăng Mẹ thật buồn

Thương cho đứa mất lo đứa còn

Mẹ hứa với lòng luôn sống đạo

Cây tùng che mát cả rừng thông.

Mẹ làm cây tùng trên đất đạo

Vẫn xanh tươi với nguồn mưa pháp

Bởi Mẹ đi con đường giải thoát

Nên an lành tỏa bóng mát cho con.

5 -2009.

Hạnh Kim.