Bàn tay ta làm nên tất cả

Bàn tay ta làm nên tất cả.

Có sức người, nấu nếp cũng thành xôi.