Bà kia bận áo xanh xanh

Bà kia bận áo xanh xanh,

Ngồi trong đám hẹ nói hàng con dâu.

Bà ơi! Tôi không sợ bà đâu.

Tôi se sợi chỉ tôi khâu miệng bà.

Chừng nào bà chết ra ma,

Trong chay ngoài hội hết ba chục đồng.

Không khóc thì sợ lòng chồng.

Có khóc cũng chẳng mặn nồng chi đâu.