Bà già tấp tểnh mua heo cưới chồng

Rung rinh nước chảy qua đèo,

Bà già tấp tểnh mua heo cưới chồng.