Anh xê ra khỏi hàng rào

Một, anh xê ra khỏi hàng rào,

Hai, anh xê ra khỏi hàng rào,

Kẻo bồn hoa em mới lập, nụ hồng đào

đang xinh.

-Em lập bồn hoa ra há dễ để bồn không,

Không lan thì huệ cũng phải trồng một cây

– Lập bồn ra, em kiếm trắc bá diệp mà trồng

Trồng lan với huệ, bằng bỏ bồn không cho rồi.