Anh hút thuốc phiện

Thôi thôi tôi biết anh rồi,

Anh hút thuốc phiện cái môi đen sì.