Anh ham xóc đĩa cò quay

Anh ham xóc đĩa cò quay

Máu mê cờ bạc, lại hay rượu chè.

Eo sèo công nợ tứ bề,

Kẻ lôi người kéo ê chề lắm thay!

Nợ nần, em trả, chàng vay,

Kiếp em là kiếp kéo cày đứt hơi!