Anh đi đàng ấy xa xa

Anh đi đàng ấy xa xa,

Để em ôm bóng trăng tà năm canh.

Nước non một gánh chung tình,

Nhớ ai, ai có nhớ mình chăng ai?