Anh đắm mình trong nồng nàn biển rượu

Anh đắm mình trong nồng nàn biển rượu

Khắc tên em lên cổ, cánh, chân gà

Có những lúc gục đầu trên bàn nhậu

Anh mơ màng cầm đũa gắp tên em!