Anh đã có vợ con chưa?

Vào vườn trảy quả cau con,

Anh thấy em giòn, muốn kết nhân duyên.

Hai má có hai đồng tiền,

Càng nom càng đẹp càng nhìn càng ưa.

Anh đã có vợ con chưa?

Mà anh ăn nói gió đưa ngọt ngào.