Ăn cơm với mắm thì ngắm về sau

Ăn cơm với mắm thì ngắm về sau, ăn cơm với rau ngắm sau ngắm trước.