Ăn cơm cũng thấy nghẹn

Ăn cơm cũng thấy nghẹn,

Uống nước cũng thấy nghẹn,

Nghe lời em hẹn ra bãi đứng trông,

Biển xanh bát ngát nhìn không thấy người.