Ai xinh thì mặc ai xinh,

Ai xinh thì mặc ai xinh,

Ông tơ chỉ quyết se mình với ta.

Thuỷ chung em giữ trọn lời,

Chết đi thì chịu, lìa đôi không lìa.

Hồng Hà nước đỏ như son,

Chết đi thì chớ, sống còn lấy anh.