Ai qua phố phủ Đoan Hùng

Ai qua phố phủ Đoan Hùng,

Hẳn rừng còn nhớ voi gầm sông Lô.

Rừng xnh khói lửa mịt mù.

Nước sông đỏ máu quân thù chưa phai.

Luyện quân voi luyện cho tài

Lập công voi xé một vài ca nô.

Dòng sông nước đục lờ đờ

Bên kia bãi cát: nấm mồ thực dân!