Ai qua phố Nhổn, phố La

Ai qua phố Nhổn, phố La,

Dừng chân ăn miếng chả dài thơm ngon.

Ngọt thay cái quả cam tròn.

Vừa thơm vừa mát hãy còn ở Canh.