Ai ơi, trẻ mãi ru mà

Ai ơi, trẻ mãi ru mà,

Càng đo đắn lắm càng già mất duyên.